Efektywność Energetyczna

Wykonujemy

 1. Szkolenia i warsztaty z tematyki efektywności energetycznej.
 2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
 3. Audyt efektywności energetycznej wybranego obszaru lub całego przedsiębiorstwa.

Zmieniamy wiedzę w wartościowe rozwiązania biznesowe

Korzyści

Współpracując z nami zyskają Państwo:

 • wiedzę o spodziewanych oszczędnościach na podstawie specjalistycznie wykonanych pomiarów,
 • gotowy plan inwestycyjny ograniczenia zużycia energii,
 • potwierdzenie zmniejszenia zużycia energii, wypełnienie obowiązku względem ustawy,
 • spełnienie kryterium uzyskania białego certyfikatu,
 • gotowość prawną do ubiegania się o dofinansowanie z części programów dotacyjnych

Gwarantujemy:

 • kompetencje kadry
 • poufność
 • praktyczne szkolenia
 • pełen zakres audytu
 • kompleksowy raport z audytu
 • terminowość realizacji audytu

Zmieniamy wiedzę w wartościowe rozwiązania biznesowe

Definicje audytów

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 • uzyskuje wiedzę o zużyciu energii przez dany budynek, zespół budynków, instalację przemysłową, handlową lub usługę i określenie wskaźników energochłonności przedsiębiorstwa;
 • wskazuje obszary poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie i określa w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii;
 • bazuje na informacjach pozyskanych od klienta, dokumentacji urządzeń i instalacji, BATów (najlepszych dostępnych technik), wiedzy i doświadczeniu audytora. Własne pomiary są sporadyczne, wyrywkowe i realizowane tylko tam gdzie są konieczne;

Dotyczy całego przedsiębiorstwa, jego wykonanie jest wymagane ustawą , jest wymagany przy certyfikacji ISO 50001. Powstaje ogólny bilans energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt efektywności energetycznej

 • zawiera analizę zużycia energii oraz określa stan techniczny obiektów, urządzeń technicznych, instalacji;
 • zawiera wykaz uzasadnionych ekonomicznie modernizacji i przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • zawiera ocenę opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii;
 • bazuje na wykonanych pomiarach i pozwala trafnie ocenić efekty ekonomiczne i techniczne modernizacji. Efektem audytu jest szczegółowa koncepcja projektowa wdrażania zmian/y energooszczędnej w przedsiębiorstwie.
Dotyczy całego lub fragmentu przedsiębiorstwa, jego wykonanie jest wymagane przy ubieganiu się o Białe Certyfikaty i o niektóre dotacje unijne. Jest realizowany tylko w oparciu o pomiary audytora.

Kluczowe różnice

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 • dotyczy całego przedsiębiorstwa,
 • ocena zużycia energii oparta o dane wewnętrzne klienta,
 • brak pomiarów parametrów pracy instalacji – tylko przegląd zużycia, brak uzgodnienia wyników z szacunkami analitycznymi,
 • zużycie bazowe szacowane na podstawie danych klienta
 • tylko opisowe określenie czynników wpływających na zużycie energii przez instalacje,
 • ogólnikowe wskazanie potencjalnego rozwiązania i szacunkowe efekty, wybór przedsięwzięć po stronie klienta'
 • ocena opłacalności ekonomicznej i wyniki oszczędności bazują na przyjętych założeniach i szacunkach,

Audyt efektywności energetycznej

 • dotyczy określonego obszaru przedsiębiorstwa,
 • ocena zużycia energii oparta o szczegółowe pomiary,
 • zawsze pełne i szczegółowe pomiary parametrów pracy instalacji, pełne uzgodnienie wyników pomiarów
 • zużycie bazowe obliczone na podstawie pomiarów
 • pomiarowe badanie wpływu czynników wpływających na zużycie energii przez instalacje,
 • konkretna koncepcja wdrożenia rozwiązań wraz z wyceną popartą ofertami, pełna koncepcja modernizacji
 • ocena opłacalności ekonomicznej i wyniki oszczędności są precyzyjne - bazują na pomiarach pracy instalacji

Zakres audytów

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

audyt źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu jest wykonywany w uproszczony sposób i oparty o szacunki i dane pozyskane od klienta,

audyt energetyczny budynków i sieci przesyłowej jest wykonywany w uproszczony sposób i oparty o szacunki i dane pozyskane od klienta,

audyt elektroenergetyczny budynków i sieci jest wykonywany w uproszczony sposób i oparty o szacunki i dane pozyskane od klienta,

audyt procesu technologicznego jest wykonywany w uproszczony sposób i oparty o szacunki i dane pozyskane od klienta,

Audyt efektywności energetycznej

audyt źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu zawiera szczegółowe badania i pomiary sprawności urządzeń wytwórczych, w tym wymienników, pomiary elektryczne, przepływy, temperatury, badanie wartości opałowych surowców energetycznych i odpadów, pomiary wilgotności, pomiary chemiczne spalin, pomiary odzysków energii itp.,

audyt energetyczny budynków i sieci przesyłowej zawiera szczegółowe badania i pomiary – temperatur, ciśnienia, realny przepływów ciepła,ee itp., termowizja, zawiera pełny audyt budynkowy zgodny z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, pomiary sprawności wymienników,

audyt elektroenergetyczny budynków i sieci zawiera szczegółowe badania i pomiary elektryczne, w tym jakości energii, sprawności urządzeń elektrycznych, pomiary przepływów i ciśnień, badanie szczelności układów sprężonego powietrza, badanie jakości oświetlenia z pomiarami natężeń itp.

audyt procesu technologicznego szczegółowe badania i pomiary urządzeń elektrycznych, pomiary parametrów surowców, półproduktów, pomiary realnych przepływów ciepła i ee, ciśnień, temperatur, termowizja, pomiary sprawności urządzeń, spalin i gazów, pomiary instalacji filtrowentylacyjnych, pomiary odzysków energii,

Cennik

Szkolenia

5 godzinne u Klienta, cena 4500 zł netto
a) część I
 • efektywność energetyczna a finanse i konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • obowiązujące regulacje prawne,
 • system białych certyfikatów oraz nowe produkty rynku efektywności energetycznej
b) część II
 • audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej
 • zakres niezbędnych pomiarów dla określenia redukcji zużycia energii
 • obszary poszukiwania trwałej redukcji zużycia energii
c) część III
 • warsztaty – wycieczka po zakładzie Klienta z uwzględnieniem wcześniej omówionych obszarów

Audyt energetyczny

cena zależy od skali działalności i wielkości przedsiębiorstwa, liczby lokalizacji i budynków, maszyn i urządzeń, stopnia skomplikowania procesów wewnętrznych.
Cena zostanie obliczona na podstawie wypełnionej ankiety i wizji lokalnej.

Audyt efektywności energetycznej

cena zależy od obszaru przedsiębiorstwa, który ma zostać objęty audytem. Istnieje kilka możliwości rozliczenia wykonania usług audytu efektywności energetycznej.

Wynagrodzenie

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

-> Ustalona cena

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

-> Ustalona cena
-> Ustalona cena i premia za sukces (ustalona cena plus określona % premia (np. 30%* ustalonej ceny) w pierwszym roku ze zobowiązaniem do wdrożenia działań dla których prosty okres zwrotu (SPBT) < 3 lat)
-> Tylko premia za sukces (tylko ustalona prowizja od sukcesu (np. w wysokości 75%* wygenerowanych oszczędności przez 5 lat* od wdrożenia)

*Indywidualne uzgodnienie, zależne od konkretnej modernizacji

Zapraszay do kontaktu

INERCON SP. Z O.O.
ul. Wiązowa 14, 53-127 Wrocław

Tel.: +48-71-787-9759
Fax: +48-71-795-8669
e-mail: office@inercon.p
Kontakt

Nasi partnerzy

Realizując strategię specjalizacji, dla zapewnienia naszym Klientom kompleksowości i najwyższego poziomu usług nawiązaliśmy współpracę z podmiotami posiadającymi najlepsze kompetencje w swoich obszarach działalności.

Izba Gospodarcza Polskie Ciepłownictwo
Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
Leipziger Messe

Kontakt

INERCON sp. z o.o.

Ul. Wiązowa 14
53-127 Wrocław

Tel.: +48-71-787-9759
Fax: +48-71-795-8669
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.