Infrastruktura

Infrastruktura i gospodarka komunalna

Restrukturyzacja

Samorządom terytorialnym będącym właścicielami mienia komunalnego oraz przedsiębiorstwom komunalnym oferujemy:

 • analizę struktury przedsiębiorstwa pod kątem optymalizacji kosztów
 • analizy rynkowe w celu identyfikacji możliwości rozwoju działalności podstawowej i innych form działalności
 • wybór optymalnego wariantu struktury przedsiębiorstwa po restrukturyzacji
 • projekt zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie
 • koordynację procesu restrukturyzacji

Przekształcenia własnościowe

Samorządom terytorialnym będącym właścicielami mienia komunalnego oraz przedsiębiorstwom komunalnym oferujemy:

 • analizę sytuacji finansowej i rynkowej przedsiębiorstwa
 • budowę strategii działania przedsiębiorstwa
 • analizę wariantową możliwości dokapitalizowania przedsiębiorstwa
 • przygotowanie procesu przekształceń własnościowych
 • wybór strategii prywatyzacji lub innej formy pozyskania kapitału

Wyceny przedsiębiorstw komunalnych

Samorządom terytorialnym będącym właścicielami mienia komunalnego oraz przedsiębiorstwom komunalnym oferujemy:

 • analizę wartości księgowej przedsiębiorstwa
 • ocenę rozwoju i przyszłej wartości lokalnego rynku
 • oszacowanie wartości metodami wymaganymi w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
 • przeprowadzenie wyceny wartości przedsiębiorstwa metodami dochodowymi (wg modelu DCF uwzględniającego specyfikę sektora)
 • określenie rynkowej wartości udziałów będących przedmiotem zbycia w procesie prywatyzacji

Kompleksowa obsługa procesu prywatyzacji w sektorze komunalnym

Samorządom terytorialnym będącym właścicielami mienia komunalnego oraz przedsiębiorstwom komunalnym oferujemy:

 • due diligence - szczegółową analizę ekonomiczną, techniczną i prawną stanu przedsiębiorstwa
 • opracowanie koncepcji prywatyzacji przedsiębiorstwa
 • przygotowanie memorandum prywatyzacyjnego
 • opracowanie projektów: umowy prywatyzacyjnej, zobowiązań inwestycyjnych, pakietu socjalnego, zmian w umowie spółki
 • przeprowadzenie przetargu
 • ocena ofert wstępnych i wiarygodności oferentów
 • wybór oferentów tzw. krótka lista
 • negocjacje umowy prywatyzacyjnej z oferentami
 • wybór inwestora strategicznego

Planowanie energetyczne

Samorządom terytorialnym oferujemy przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy prawo energetyczne:

 • przygotowanie bilansu energetycznego i analiza zapotrzebowania na energię na obszarze gminy
 • analiza obowiązujących aktów prawa miejscowego
 • opracowanie koncepcji rozwoju lokalnego rynku energii
 • konsultacje projektu z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wytwarzania i dostarczania odbiorcom energii elektrycznej, ciepła, gazu
 • konsultacje projektu z dużymi odbiorcami energii na terenie gminy
 • pracowanie kompleksowego projektu założeń zaopatrzenia w energię na terenie gminy Projekty infrastrukturalneProjekty infrastrukturalne

Projekty infrastrukturalne

Samorządom terytorialnym oferujemy w obszarze infrastrukturalnym:

 • przygotowanie planów gospodarki lokalnej w zakresie infrastruktury (m.in. planów gospodarki odpadami)
 • opracowanie biznesplanów do projektów z zakresu infrastruktury
 • pomoc w znalezieniu inwestorów do poszczególnych projektów
 • kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego

Finansowanie projektów inwestycyjnych z funduszu UE

Samorządom terytorialnym oferujemy usługi doradcze w zakresie pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych instytucji finansowych na realizacje planowanych inwestycji:

 • analiza projektu inwestycyjnego pod katem możliwości pozyskania środków z funduszy pomocowych lub międzynarodowych instytucji finansowych
 • wybór konkretnego instrumentu finansowania dla danego projektu
 • pozyskanie partnera prywatnego i stworzenie konsorcjum
 • przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganym biznesplanem projektu
 • koordynacja wykorzystania środków z dotacji

Nasi partnerzy

Realizując strategię specjalizacji, dla zapewnienia naszym Klientom kompleksowości i najwyższego poziomu usług nawiązaliśmy współpracę z podmiotami posiadającymi najlepsze kompetencje w swoich obszarach działalności.

Izba Gospodarcza Polskie Ciepłownictwo
Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
Leipziger Messe

Kontakt

INERCON sp. z o.o.

Ul. Wiązowa 14
53-127 Wrocław

Tel.: +48-71-787-9759
Fax: +48-71-795-8669
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.