Inwestycje

Projekty inwestycyjne

Developing projektów inwestycyjnych

Krajowym i zagranicznym inwestorom oferujemy:

 • akwizycje i przygotowanie projektów inwestycyjnych
 • doradztwo w procesach prywatyzacyjnych wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców energii elektrycznej, ciepła, gazu
 • analizy due diligence przedsiębiorstw energetycznych
 • badania rynku i analizy konkurencji
 • przygotowanie i negocjacje umów sprzedaży udziałów, pakietów inwestycyjnych, pakietów socjalnych
 • prognozy cen oraz popytu na paliwa i energię
 • kompleksowe analizy sektorowe

Badania due diligence

Krajowym i zagranicznym inwestorom oferujemy:

 • kompleksowe badania due diligence przedsiębiorstw: ekonomiczne, techniczne, ochrona środowiska, prawne
 • przygotowanie wyceny projektu metodą dochodową (wg modelu DCF uwzględniającego specyfikę sektora)
 • sporządzenie kompleksowego raportu z badania due diligence w języku wymaganym przez inwestora

Przygotowanie biznesplanów

Krajowym i zagranicznym inwestorom oferujemy:

 • opracowanie kompletnego biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego według standardów inwestora
 • wycena projektu w oparciu o model wyceny INERCON: bazujący na metodzie DCF, uwzględniający specyficzne założenia dla poszczególnych sektorów gospodarki, zawierający prognozy czynników makroekonomicznych i parametrów rynku finansowego
 • analizę wskaźników dobranych indywidualnie dla konkretnego projektu
 • analiza SWOT zawierająca ocenę ryzyka inwestycyjnego
 • sporządzenie uzasadnienia biznesplanu z uwzględnieniem celu jego przygotowania

Analizy sektorowe

Krajowym i zagranicznym inwestorom oferujemy sporządzenie kompleksowych analiz w sektorach gospodarki obejmujących:

 • badanie założeń i instrumentów polityki państwa w danym sektorze gospodarki
 • ocenę aktualnej sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na kondycje poszczególnych sektorów
 • zestawienie przedsiębiorstw prowadzących działalność w danej branży
 • analiza standingu wybranych podmiotów sektora
 • prognoza rozwoju rynku w wybranych sektorów lub produktów
 • sektorowa analiza SWOT
 • kompleksowa ocena opłacalności, ryzyka i warunków inwestycji w danym sektorze

Strategie marketingowe

Krajowym i zagranicznym inwestorom oferujemy przeprowadzenie analiz marketingowych oraz budowę strategii wejścia i działalności na danym rynku:

 • określenie bariery wejścia
 • analiza produktów
 • określenie czasu życia produktu
 • segmentacja rynku analiza popytu i podaży
 • analiza konkurencji
 • budowa marki
 • opracowanie strategii marketingowej dla wybranych produktów lub rynków z uwzględnieniem wyników analiz marketingowych

Procesy negocjacji

Krajowym i zagranicznym inwestorom oferujemy prowadzenie negocjacji warunków umów regulujących:

 • fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • zakup udziałów lub akcji przedsiębiorstw w procesach prywatyzacji
 • zobowiązania inwestycyjne
 • zobowiązania w pakietach socjalnych
 • zasady świadczenia usług lub eksploatacji systemów
 • tworzenie spółek z podmiotami komunalnymi

Nasi partnerzy

Realizując strategię specjalizacji, dla zapewnienia naszym Klientom kompleksowości i najwyższego poziomu usług nawiązaliśmy współpracę z podmiotami posiadającymi najlepsze kompetencje w swoich obszarach działalności.

Izba Gospodarcza Polskie Ciepłownictwo
Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
Leipziger Messe

Kontakt

INERCON sp. z o.o.

Ul. Wiązowa 14
53-127 Wrocław

Tel.: +48-71-787-9759
Fax: +48-71-795-8669
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.